Барномаи таълимии иттиҳодияи таълимии «ЗАБОНИ АНГЛИСӢ»

Забон ҳар миллатро унсури ҳатмии фарҳанг аст. Бинобар ин тарбият ва таълими насл мебояд дар забони миллӣ поягузорӣ шавад ва баъдан такопӯи  талаба  дар забонҳои  дигар  идома  ёбад.

Маҷроҳои дониш талаб мебояд, ки ба раванди қонунии инкишофи ҷомеаи башарӣ  мутобиқ бошанд.

Пас, роҳ ба сӯйи дарёфт ва бархурдории маърифати Ғарб, пеш аз ҳама, донистани забонҳои маъмул ва ривоҷ ёфта аз қабили забони англисӣ аст.

Бо дарки ҳамин масъулият, қарори Асосгузори сулҳу ваҳлати миллӣ — Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи ташкил додани таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»  рӯ ба ҳастӣ ниҳод.

Омӯзиши забони англисӣ дар муассисаҳои таълимӣ ба роҳ монда шудааст ва омӯзгорон бо роҳу усулҳои инноватсионӣ ва интерактивӣ онро амалӣ менамоянд.

Барномаи мазкур аз ҷониби иттиҳодияитаълимии «Забони англисӣ»-и Маркази рушди истеъдодҳо бо муҳокима ва машварати кулли омӯзгорони ҳамин фан таҳия гаштааст. Тафовут ва фарқияти ин барнома аз барномаҳои муассисаҳои таълимӣ дар он аст, ки баъзе мавзӯъҳои мураккаб бештар ва жарфтар  омӯзонида мешаванд.

Барнома мутобиқи китобҳои дарсии «New Headway Upper-Intermediate»  мураттаб  гаштааст.

Дар барнома барои корҳои амалӣ миқдори соатҳо бисёр ҷудо шудааст, ки ба  равонии нутқи  шифоҳии хонандагон  мусоидат  мекунад.

Дар зер нақшаи тақвимии иттиҳодия оварда  шудааст.

PARTS Total
1. Introduction 3
2. Grammar 21
3. Vocabulary 21
4. Everyday English 21
5. Reading 21
6. Listening 21
7. Speaking 21
8. Writing 15
9. Stop and check, Progress 18
10. Skill test 18
11. Work on errors 36
12. Ҳамагӣ 216

 

Барномаи мазкур, асосан, ба гурӯҳи хонандагони болаёқат нигаронида шудааст. Аз ин рӯ дар як ҳафта семаротиба дар ҳаҷми 3 соат машғулиятҳо гузаронида мешаванд. Барои дарсҳои назариявӣ ҳамагӣ 33 соат ва ба дарсҳои амалӣ 183  соат ҷудо карда  шудааст.

Машғулиятҳои  амалӣ

Азбаски хонандагон аллакай дар зинаи «Upper-Intermediate»  таълим мегиранд, зарурати диққат додан ба малакаи гуфтугӯӣ, лексика, шунавоӣ ва навишт бармеояд. Дар қисмати амалии дарсҳо чунин самтҳо ба назар гирифта шуданд: кор бо луғат, малакаи шунавоӣ ва дар матн баргардонидани он, инчунин малакаи ба саволҳои мантиқӣ ҷавоб додани хонандагон; малакаи гуфтугӯӣ, ки аз хонанда талаффуз, оҳанг, задагузории дуруст ва услуби гуфтугӯро талаб мекунад; дар навишт, асосан, услуби расмӣ-коргузорӣ ва ғайрирасмӣ ба эътибор гирифта мешавад. Азбаски хонандагони ин зина аллакай малакаҳои ибтидоии забондониро гузаштаанд, зарурат ба омода намудани онҳо дар фаъолияти минбаъдаи ҷамъиятӣ ва коргузорӣ ба миён омадааст. Бинобар ин намунаҳои гуногуни услуби расмӣ-коргузорӣ ва услуби ғайрирасмӣ дар мисол, ҳолатҳои ҳаётӣ (саҳнаофарӣ, диалог, монолог) васеъ истифода шудаанд.

Машғулиятҳои назариявӣ

Дар барнома машғулиятҳои назариявӣ, асосан, ба мавзӯъҳои грамматикии замонҳои феъл, имлои забони англисӣ (тарзи бо саводонаи навишт), ифодаи замон дар ҷумлаҳо, замони мутлақи феъл, феълҳои модалӣ  равона шудаанд.

Пас аз гузаштани ҳар як боб «Unit» дарсҳои санҷишӣ дар шакли  тест, интервю, саволу ҷавоб гузаронида мешавад. Саволҳои санҷишӣ дар доираи ҳамин боб тайёр карда мешаванд.

Самти тарбиявии барнома

Дарс раванди ногусастаи  таълим ва тарбия мебошад. Хусусан, ҳангоми гузаронидани дарсҳои омӯзиши забонӣ зарурат ба эътибор додан ба ҷиҳатҳои тарбиявии машғулият пайдо мешавад. Дар барномаи мазкур мавзӯъҳое ҳастанд, ки барои тарбияи таҳаммул нисбат ба фарҳанги халқиятҳо, одоби муошират, одоби муомилаи байни шахсиятҳо, одоби муносибат дар ҷойи ҷамъиятӣ дар шакли диалог васеъ истифода мешавад. Инчунин видеофилмҳои 5 дақиқагӣ оид ба идора карда тавонистани худ дар ҳолатҳои гуногуни ҳаётӣ бо забони англисӣ намоиш додашуда, пас аз он аз тарафи хонандагон муҳокимаронӣ карда мешавад. Чунин шакли кори тарбиявӣ имконият медиҳад, ки хонандагон малакаҳои забондонии худро дар тамоми вазъиятҳои ҳаёти ҷомеа истифода бурда тавонанд.

Нақшаи таълимии иттиҳодияи таълимии

 «ЗАБОНОМӮЗИ ҶАВОН»

(барои гурӯҳи Elementary)

Омӯзгори  иттиҳодияи 

таълимии «Забондон ҷавон»                                          Мирзоева З.Ҷ.

 

Нақшаи таълимии иттиҳодияи таълимии

 «ЛИНГВИСТ»

(барои гуруҳи хонандагони болаёқат)

 

Номгӯи мавзӯъҳо

 

Соатҳо
Амалӣ Назариявӣ Ҳамагӣ
1. Introduction 3   3
2. Unit 1

Language Input

1.1.         Grammar

Ø Tenses review and informal language (SB p6)

Ø Reviewing, identifying, and practicing key tenses

Ø Practicing question formation

Ø Understanding informal language in tweets and emails

1.2.          Vocabulary

Ø Vocabulary work (SB p10) – working out the meaning of words and phrases from context

Ø Compound words (SB p12) – understanding and practicing compound nouns and adjectives

1.3.         Everyday English

Ø Casual conversations (SB p13) — understanding and practicing language used in everyday situations, and focusing on stress and intonation

Skills Development

1.4.         Reading

Ø Saroo’s story (SB p10) – an article about a man who was reunited with his Indian family after 25 years

1.5.         Listening

Ø Things I miss from home (SB p19) – listening for gist and key information in six recording and completing a chart, then understanding referencing T 1.7 (SB p120/ TRD)

1.6.         Speaking

Ø Talking about you (SB p8) – practicing tenses by completing sentences in a personalized way

Ø What do you think? (SB p9) – discussing the pros and cons of living abroad

Ø What do you think? (SB p10) – discussing the life of the man featured in the reading text

1.7.         Writing

Ø Informal writing – correcting mistakes (SB p13) – using a correction code to correct mistakes, then writing an informal letter

Additional materials

Ø Photocopiables — Can’t get home (TB p 179/ TRD)

Ø Test unit 1 (TRD/ CD-Rom)

Ø Grammar reference unit 1

Ø Video – A Global Village (I Tutor)

Ø Language Development (I Tutor)

Ø Vocabulary quizzes unit 1

9

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

12

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

3. Unit 2

Language Input

2.1.         Grammar

Ø Present Perfect Simple and Continuous (SB p14) – reviewing the difference between the Past Simple and Present Perfect

Ø Simple and continuous (SB p16) – practicing and understanding simple and continuous forms

2.2.         Vocabulary

Ø Vocabulary work (SB p19) – finding synonyms, working out meaning from context, making collocations

Ø Hot verbs – make, do (SB p20) – understanding and practicing expressions and phrasal verbs with make and do

2.3.         Everyday English

Ø Talking about places (SB p21) – reviewing and extending the language used to describe location, talk about size and duration, and give directions

Skills Development

2.4.         Reading

Ø Our plastic planet (SB p18) – an article about the problem of plastic waste around the world

2.5.         Listening

Ø Dreams come true (SB p17) — listening for gist and key information in four monologues and completing a multiple-matching task T 2.4 (SB p122/ TRD)

2.6.         Speaking

Ø Destination Lonely Planet (SB p16) – exchanging information about a travel guide company

Ø Dreams come true (SB p17) – discussing a survey of activities people most want to do before they die

Ø What do you think? (SB p19) – discussing the issues highlighted in the reading text

2.7.         Writing

Ø Writing a formal letter or email – A letter of complaint (SB p104) – understanding the conventions of formal letter writing, focusing on suitable adjectives, then writing a letter/ email of complaint

Additional materials

Ø Photocopiables – Vacation Video casts (TB p 180/ TRD)

Ø Test unit 2 (TRD/ CD-Rom)

Ø Grammar reference unit 2

Ø Video – Vancouver (I Tutor)

Ø Language Development (I Tutor)

Ø Vocabulary quizzes unit 2

12

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

12

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4. Unit 3

Language Input

3.1.         Grammar

Ø Narrative tenses (SB p22)

·        Reviewing the form and use of the main narrative tenses

·        Understanding and practicing the difference between the main narrative tenses

·        Practicing linking sentences with narrative tenses

3.2.         Vocabulary

Ø Books and films (SB p25) – asking and answering questions related to books and films

Ø Vocabulary work (SB p27) – finding synonyms/ near synonyms for vocabulary in context

3.3.         Everyday English

Ø Showing interests and surprise (SB p29) — understanding and practicing ways of showing interest and expressing surprise.

Skills Development

3.4.         Reading

Ø Book at bedtime (SB p26) – extracts from a crime story presented as a radio program

3.5.         Listening

Ø Page to screen (SB p28)

·        listening for gist and key words in five short monologues T 3.11 (SB p124/ TRD)

·        listening for key information and opinions in two longer conversations T 3.12T 3.13 (SB p124/ TRD)

3.6.         Speaking

Ø Giving and receiving news (SB p24) – reading a news story, retelling it, and responding to the main fact

Ø What do you think? (SB p27) – predicting the next stages and ending of the story, and checking against a synopsis

Ø What do you think? (SB p28) – discussing key points from the recording and selecting your top three films and books

3.7.         Writing

Ø Narrative writing 1 (SB p106) –using adverbs in narratives – understanding how to use adverbs/ adverbial phrases in narrative, focusing on the structure of a story, then writing a story about a dangerous situation

Additional materials

Ø Photocopiables – In the news room (TB p 181/ TRD)

Ø Test unit 3 (TRD/ CD-Rom)

Ø Grammar reference unit 3

Ø Video – An Author (I Tutor)

Ø Language Development (I Tutor)

Ø Vocabulary quizzes unit 3

9

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5. Unit 4

Language Input

4.1.         Grammar

Ø Questions and negatives (SB p30)

·        Reviewing the form of questions and negatives in context

·        Practicing negative question formation, including stress and intonation

·        Practicing forming negative sentences and expressing surprise with How come?

·        Practicing asking for more information with short questions

4.2.         Vocabulary

Ø Vocabulary work (SB p34) – fining synonyms for words and phrases in context

Ø Saying the opposite (SB p36) – understanding and practicing ways of expressing opposites

4.3.         Everyday English

Ø Being polite (SB p37) – reviewing and extending the language used in situations when you need to be polite

Skills Development

4.4.         Reading

Ø Is Princess Diana living on the moon? (SB p37) – a jigsaw reading with two articles on conspiracy theories

4.5.         Listening

Ø Secrets and lies (SB p33) — listening for gist and key information, and understanding referencing in four monologues T 4.8 (SB p125/ TRD)

4.6.         Speaking

Ø What do you think? (SB p33) – discussing the recording and the boarder theme of telling the truth

Ø What do you think? (SB p34) — discussing the key points arising from the reading text

Ø Roleplay (SB p34) – role playing being polite in dinner party context

4.7.         Writing

Ø Linking ideas – Conjunctions (SB p107) – understanding and practicing conjunctions of contrast, reason and result, time, and condition, then writing a profile of an interesting person

Additional materials

Ø Photocopiables – What’s the story? (TB p 182/ TRD)

Ø Test unit 4 (TRD/ CD-Rom)

Ø Grammar reference unit 4

Ø Video – A climate change conspiracy (I Tutor)

Ø Language Development (I Tutor)

Ø Vocabulary quizzes unit

9

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

6. Unit 5

Language Input

5.1.         Grammar

Ø Future forms (SB p38)

·        Reviewing the form and use of the main future forms

·        Understanding and practicing the difference between the main future forms

·        Practicing responses to questions about the future with expressions like I hope so/ I don’t think so

5.2.         Vocabulary

Ø Hot verbs – take, put (SB p44) – practicing common expressions and phrasal verbs with take and put

5.3.         Everyday English

Ø Over the phone (SB p45) – reviewing and extending the language used to make and receive phone calls

Skills Development

5.4.         Reading

Ø Inspirational teenagers! (SB p42) – a jigsaw reading of an article about three high-achieving teenagers

5.5.         Listening

Ø A NEET solution (SB p41) – listening to check facts and figures T 5.7 (SB p127/ TRD)

Ø NEETs: the facts and figures (SB p41) – listening for key information and note-taking in three monologues T 5.8 (SB p127/ TRD)

5.6.         Speaking

Ø Talking about you (SB p40) – exchanging information about your next holiday

Ø  What do you think? (SB p41) – discussing possible solutions for youth unemployment

Ø What do you think? (SB p42) – discussing the teenagers featured in the article and their future

5.7.         Writing

Ø Applying for a job – A CV and a covering letter (SB p108) – understanding the conventions of w and covering letter, focusing on suitable tone, then writing a CV and a covering letter

Additional materials

Ø Photocopiables – What does your future hold? (TB p 183/ TRD)

Ø Test unit 5 (TRD/ CD-Rom)

Ø Grammar reference unit 5

Ø Video – Inspirational young people (I Tutor)

Ø Language Development  (I Tutor)

Ø Vocabulary quizzes unit 5

12

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

12

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

7. Unit 6

Language Input

6.1.         Grammar

Ø Expressions of quantity (SB p46)

·        Reviewing and extending the use of expressions of quantity in context

·        Rephrasing expressions of quantity

·        Understanding and practicing countable and uncountable nouns and the expressions that can be used with them

6.2. Vocabulary

Ø Vocabulary work (SB p51) – understanding definitions of adverbs and finding them in context

Ø Export: /ekspɔːt/ or /ɪk’spɔːt/ (SB p52) – practicing the stress shift between pairs of words with the same spelling

6.3.         Everyday English

Ø Business expressions and numbers (SB p53) – reviewing business language, including dates, decimals, phone numbers, etc.

Skills Development

6.4.         Reading

Ø Two famous brands (SB p50) – a jigsaw reading about two international brands: Starbucks and Apple

6.5.         Listening

Ø Adverts all around! (SB p49) – predicting content, listening for key information in a radio program, and understanding number referencing T 6.4 (SB p128-9/ TRD)

6.6.         Speaking

Ø What do you think? (SB p49) – discussing the key points from the recording

Ø Devising a radio/ TV advert (SB p49) – discussing an advert, then devising and presenting your own advert

Ø What do you think? (SB p51) – discussing the issues highlighted in the reading text

Ø Starting a restaurant (SB p52) planning a new restaurant, then presenting your business plan

6.7.         Writing

Ø Report writing – A consumer survey (SB p110) – understanding the conversations and language used in report writing, conducting a consumer survey, then writing a report

Additional materials

Ø Photocopiables – Too much of anything is good for nothing  (TB p 184/ TRD)

Ø Test unit 6 (TRD/ CD-Rom)

Ø Grammar reference unit 6

Ø Video – A brand story (I Tutor)

Ø Language Development (I Tutor)

Ø Vocabulary quizzes unit 6

6

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

6

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

8. Unit 7

Language Input

7.1.         Grammar

Ø Modal and related verbs 1 (SB p54)

·        Understanding a range of modals and matching them to related verbs

·        Using modals and related verbs in context

·        Rewriting sentences, using the words provided

·        Working out the wording of a phone conversation from the context

7.2.         Vocabulary

Ø Vocabulary work (SB p58) – completing sentences with key words from the reading text

Ø Hot verbs – get (SB p60) – understanding and practicing expressions and phrasal verbs with get

7.3.         Everyday English

Ø Exaggeration and understatement (SB p61) – practicing ways of expressing exaggeration and understatement

Skills Development

7.4.         Reading

Ø The generation who refuse grow up (SB p58) – an article about “the Peter Pan generation

7.5.         Listening

Ø Getting married (SB p57) – listening for key information in a longer interview T 7.7 (SB p130 TRD)

7.6.         Speaking

Ø What are they talking about? (SB p55) – learning a recorded conversation by heart and acting it out

Ø What do you think? (SB p57) – discussing points arising from the recording

Ø What do you think? (SB p58) – discussing the issues highlighted in the reading text

Ø Talking about you (SB p60) – practicing expressions and phrasal verbs with get in a personalized way

7.7.         Writing

Ø Arguing your case – For and against (SB p112) – brainstorming pros and cons, checking against a model text and analyzing structure and linking language, then writing “for and against” essay

Additional materials

Ø Photocopiables – Family matters  (TB p 185/ TRD)

Ø Test unit 7 (TRD/ CD-Rom)

Ø Grammar reference unit 7

Ø Video – Soul mates (I Tutor)

Ø Language Development (I Tutor)

Ø Vocabulary quizzes unit 7

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

6

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9. Unit 8

Language Input

8.1.         Grammar

Ø Relative clauses and participles (SB p60)

·        Reviewing relative pronouns and participles

·        Completing a text with the correct clauses and answering questions

·        Practicing punctuation in defining and non-defining relative clauses

·        Practicing adding detail with relative clauses and participles

·        Practicing the difference between participle adjectives, depressed/ depressing

8.2.         Vocabulary

Ø Language work (SB p68) – completing extracts from the recording with the correct adverb

Ø Adverb collocations (SB p65) – understanding and practicing adverbs that go with gradable and extreme adjectives

8.3.         Everyday English

Ø Exclamations (SB p69) – practicing What…!,

What a…!, and How…!,and a range of other exclamations

Skills Development

8.4.         Reading

Ø Happy ending in new York (SB p66) – an article about a man who had an unusual home in New York but got his dream job

8.5.         Listening

Ø Extreme temperatures (SB p68) – predicting content from key words/ questions and listening for key information in two longer monologues T8.10T8.11 (SB p131/ 2 TRD)

8.6.         Speaking

Ø Adding more detail (SB p64/ p66) – practicing giving detail by talking turns to describe and draw a scene

Ø Role play (SB p67) – role playing an interview with the characters in the reading text

Ø What do you think? (SB p69) – discussing the key points arising from the reading text

Ø Exclamations (SB p69) – writing and acting out a conversation to practice exclamations

8.7.         Writing

Ø Describing places – My favorite part of town (SB p113) – understanding adjectives that can describe people, places, or food, analyzing the structure of a model text, distinguishing fact from opinion, then writing a description

Additional materials

Ø Photocopiables – Tall stories  (TB p 186/ TRD)

Ø Test unit 8 (TRD/ CD-Rom)

Ø Grammar reference unit 8

Ø Video – Our remarkable planet (I Tutor)

Ø Language Development (I Tutor)

Ø Vocabulary quizzes unit 8

12

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

12

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

10. Unit 9

Language Input

9.1.         Grammar

Ø Expressing habit (SB p70)

·        Completing a text with forms which express habit

·        Understanding and practicing the form and pronunciation of key forms

·        Using key forms to describe people

·        Understanding recordings of people talking about their parents

·        Answering questions to practice used to do or  be/ get used to doing

9.2.         Vocabulary

Ø Vocabulary work (SB p74) – working out the meaning of words and phrases from context

Ø Homonyms and homophones (SB p76) – understanding and practicing words with the same spelling but different meanings, and words with the same pronunciation but different spelling and meanings

9.3.         Everyday English

Ø Making your point (SB p77) – practicing ways of making your point in an argument or debate

Skills Development

9.4.         Reading

Ø Living in the past (SB p74) – a jigsaw reading about two people whose lifestyle are based in the past

9.5.         Listening

Ø A teacher to remember (SB p73) – listening for key information in four monologues

T 9.5 (SB p132/ 3 TRD)

9.6.         Speaking

Ø My parents (SB p72) – telling a partner about your relationship with your parents

Ø What do you think? (SB p73) – discussing key points arising from the recordings

Ø What do you think? (SB p74) – discussing themes highlighted in the reading text

Ø A class debate (SB p77) – preparing arguments on a topic, then having a class debate

9.7.         Writing

Ø Writing for talking – An early memory

(SB p114) – writing notes to prepare ideas for your talk and then giving you talk

Additional materials

Ø Photocopiables – Reunion role play  (TB p 187/ TRD)

Ø Test unit 9 (TRD/ CD-Rom)

Ø Grammar reference unit 9

Ø Video – Living History (I Tutor)

Ø Language Development (I Tutor)

Ø Vocabulary quizzes unit 9

9

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

11. Unit 10

Language Input

10.1.    Grammar

Ø Modal auxiliary verb in the past (SB p78)

·        Understanding and practicing past modals of probability and deduction

·        Understanding and practicing the difference between easily-confused past modals

·        Completing sentences with the correct past modal

·        Working out the wording for half of a phone conversation from context

·        Practicing past modals in a personalized way

10.2.    Vocabulary

Ø Vocabulary work (SB p82) – making and practicing collocations from the reading text

Ø Synonyms (SB p84) – choosing the correct words from pairs of synonyms based on style, rhythm, and rhyme

10.3.    Everyday English

Ø Metaphors and idioms – the body (SB p85) – understanding and practicing metaphors and idioms based on parts of the body

Skills Development

10.4.    Reading

Ø The amazing Vikings (SB p82) – a picture story about the history and culture of the Vikings

Ø The end of the Vikings age (SB p164) – an article describing how the Vikings lost power

10.5.    Listening

Ø The story of Jim and the lion (SB p84) – choosing from pairs of synonyms then listening and checking T 10.8 (SB p134/TRD)

10.6.    Speaking

Ø It all went wrong! (SB p81) – asking questions and commenting on an anecdote to practice past modals

Ø The murder game (SB p81) – exchanging information to work out the solution to a murder mystery

Ø What do you think? (SB p82) – speculating about how the Vikings lost their power, then reading and checking your ideas

Ø What do you think? (SB p84) – exchanging favorite childhood stories and the moral/ ending of a story

10.7.    Writing

Ø Adding emphasis in writing – People of influence (SB p116) – discussing influential people, comparing two texts and finding techniques for adding emphasis, rewriting sentences to add emphasis, writing a profile of an influential person

 

Additional materials

Ø Photocopiables – Metaphor and idiom dominoes  (TB p 188/ TRD)

Ø Test unit 10 (TRD/ CD-Rom)

Ø Grammar reference unit 10

Ø Video – The Vikings (I Tutor)

Ø Language Development (I Tutor)

Ø Vocabulary quizzes unit 10

12

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

12

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

12. Unit 11

Language Input

11.1.    Grammar

Ø Hypothesizing (SB p86)

·        Understanding and practicing structures expressing wishes and regrets

·        Expressing wishes and regrets using target structures

·        Hypothesizing about the people in a story about a broken dream

·        Expressing wishes and regrets in personalized way

11.2.    Vocabulary

Ø Word pairs (SB p89) – understanding and practicing word pairs that make fixed expressions

Ø Vocabulary work (SB p90) – working out the meaning of words and phrases from context

11.3.    Everyday English

Ø Moans and groans (SB p93) – understanding and practicing ways of complaining

Skills Development

11.4. Reading

Ø Have you ever wondered? (SB p89) – a series of short texts with answers to some important questions in life

11.5. Listening

Ø Dreaming the perfect dream (SB p92) – listening for key information in a radio program T 11.8, listening and checking information in six short opinions T 11.9 (SB p136/TRD)

11.6.    Speaking

Ø Talking about you– completing a wish list and discussing wishes with the class

Ø What do you think? (SB p90) – discussing and extending the questions highlighted in the reading text

Ø What do you think? (SB p92) – discussing the key points and wider questions from the recording

Ø Moans and groans (SB p93) – expressing complaints in a personalized way

11.7.    Writing

Ø Narrative writing 2 – Linking words and expressions (SB p117) – writing notes for a story, summarizing a modal text from key words, completing the model text, then planning and writing your own story

Additional  materials

Ø Photocopiables – Can you keep a secret?  (TB p 189/ TRD)

Ø Test unit 11 (TRD/ CD-Rom)

Ø Grammar reference unit 11

Ø Video – Synaesthesia (I Tutor)

Ø Language Development (I Tutor)

Ø Vocabulary quizzes unit 11

6

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

13. Unit 12

Language Input

12.1.    Grammar

Ø Articles and determiners (SB p94)

·        Understanding the meaning and use of a range of determiners in context

·        Understanding the difference between determiners that can be confused

·        Practicing determiners in a personalized way

·        Listening and responding to recorded material to practice determiners

12.2.    Vocabulary

Ø Vocabulary work (SB p98) – finding synonyms/ near synonyms of words in the reading text

Ø Hot words – life and time(SB p100) – understanding and practicing common expressions with life and time

12.3.    Everyday English

Ø Linking and commenting (SB p101) – reviewing the language used to link ideas and add comments in spoken English

Skills Development

12.4.    Reading

Ø The Isle of Muck (SB p98) – an article about a remote Scottish island whose owner is looking for new inhabitants

12.5.    Listening

Ø Time of life (SB p97) – listening for gist and key information in six recordings, and understanding opinions and referencing

T 12.6 (SB p138/TRD)

Ø A poem (SB p100) – listening and comparing differences in wording in a poem T 12.8 (SB p138/TRD)

12.6.    Speaking

Ø What do you think? (SB p97) – discussing memorable quotations on the topic of age

Ø What do you think? (SB p98) – discussing the issues highlighted in the reading text

Ø What do you think? (SB p100) – discussing the themes highlighted in the poem

12.7.    Writing

Ø Improving style and cohesion – An architect for our time (SB p118) – comparing two texts and finding techniques for improving style and cohesion, rewriting sentences, then planning and writing a profile of a famous architect/ building

Additional  materials

Ø Photocopiables – End-of-course challenge (TB p 190/ TRD)

Ø Test unit 12 (TRD/ CD-Rom)

Ø Grammar reference unit 12

Ø Video – Collaborative consumption (I Tutor)

Ø Language Development (I Tutor)

Ø Vocabulary quizzes unit 12

6

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

9

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

14. Stop and check, Progress tests 18   18
15. Skills tests 18 18
16. The work on errors 36 36
Миқдори умумии соатҳо: 183 33 216

 

Омӯзгори  иттиҳодияи                                                                                                                      

таълимии «Лингвист»                                                                                      Маҳмудова Д.Ҳ.