Иттиҳодияи таълимии “Суханоро”

Омӯзиши забони тоҷикӣ хонандагонро бо донишу малакаҳои суханварӣ мусаллаҳ намуда, барои ташаккули ҷаҳонбинӣ, маҳорати истифодаи нутқи хаттиву шифоии онҳо замина мегардад. Доштани чунин маҳорат минбаъд дар фаъолияти эҷодӣ, истеҳсолӣ ва ҷамъиятии шахс зарур мегардад.

Роҳбари иттиҳодияи “Суханоро” Саидова Г.Қ. кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки шогирдонаш донандагони хуби забон ва адабиёти тоҷик бошанд. Вазифаи омӯзгори ин иттиҳодия расонидани кумак дар ҳалли мушкилоти омӯзиши грамматикаи забони тоҷикӣ мебошад, ки бо сабабҳои мухталиф хонандагон ин паҳлуҳои донишро дар  машғулиятҳои анъанавии мактабӣ гирифта натавонистааст. Дар иттиҳодия ба омӯзиши амиқи адабиёти классикиву муосир, ташаккул додани малакаҳои таҳлили услуби хоси адибон диққати махсус дода мешавад. Дар баробари ин омӯзгор бояд мунтазам аз тағйироту дигаргуниҳое, ки дар лексика, грамматика, фонетикаи забони тоҷикӣ рух медиҳад, огоҳӣ  ёфта хонандагонро бо иттилооти нав мусаллаҳ гардонад, оид ба сохт ва тарзи истифодабарии забони  тоҷикӣ  дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт, ҳолатҳои мухталифи муошират, фонди  луғавӣ ва хусусиятҳои  услубӣ, оид ба меъёрҳои забони адабии тоҷик ва  одоби муошират, талаботҳои худинкишофдиҳии нутқ, бедор намудани шавқмандӣ нисбат ба қироати адабиёти муосири тоҷик ва таърихи ташаккули он, васеъ намудани доираи истифодабарии воситаҳои грамматикӣ маълумоти саҳеҳ диҳад.

Гулсара Саидова чунин меҳисобад, ки кор бо кӯдакони лаёқатманд худи  омӯзгорро низ барои худомӯзиву васеъ намудани ҷаҳонбинӣ ва ташаккули имконоти зеҳнӣ водор месозад. Омӯзгор дар машғулиятҳо аз фанни забон шаклу усулҳои фаъоли таълим, аз қабили ҳуҷуми фикрӣ, бозиҳои лингвистӣ, дарс-саёҳат, дарс-муколама, кор дар гурӯҳро васеъ истифода мебарад.

Яке аз вазифаҳои муҳими иттиҳодия иштироки шогирдон дар олимпиадаҳои фаннӣ аз забон ва адабиёти тоҷик аст. Натиҷаҳои  иштирок дар олимпиадаҳои фаннии сатҳи шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ назаррасанд.