ДАВРИ БАЙНАЛМИЛЛАЛӢ

Ғолибони Олимпиадаи байналмилалӣ дар чор соли охир

Ҷойҳои ишғолгардида 2015-2016 2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

Шумораи

умумӣ

1. Ҷойи 1 50 55 81 61 247
2. Ҷойи 2 70 90 135 89 384
3. Ҷойи 3 161 153 183 138 635
Ҷамъ: 218 298 399 288 1266